Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 तह वृद्धी भएका कर्मचारीहरुको नामावली

तह वृद्धी भएका कर्मचारीहरुको नामावली

2 प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान नियमावली, २०७७

    प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान नियमावली, २०७७

3 प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी नियमावली, २०७६

प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी नियमावली, २०७६

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction